Vrhunski kvalitet gradnje BENIS d.o.o. Sarajevo

Poslovno stambeni objekat Podgaj – Tekija

Novi objekat useljiv !

O projektu

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT “PODGAJ – TEKIJA”

Novogradnja u Centru

Projekat “Podgaj-Tekija” je nastao idejom investitora da se u saradnji sa građanima izradi idealan prostor za stanovanje i poslovne aktivnosti. Vodeći se tom idejom projektovali smo stambene jedinice koje karakterišu optimalna veličina i funkcionalan raspored prostorija, uz maksimalnu iskorištenost postojeće kvadrature.

Posebno je vođeno računa da se koriste kvalitetni i moderni materijali pri izgradnji objekta i obezbjedi mogućnost budućim stanarima da u određenoj mjeri utiču na finalni izgled njihovog budućeg doma.

Cilj nam je da s projektom “Podgaj-Tekija” postavimo novi standard gradnje i zapadnoevropskog načina života u Sarajevu. Firma BENIS d.o.o. Sarajevo će nakon ovoga projekta pokrenuti nove izazovne projekte kako bi našim građanima obezbjedili mogućnost kupovine stambenog ili poslovnog prostora koji zadovoljava sve potrebe kvalitetnog načina življenja po prihvatljivim cijenama.

Kvaliteta gradnje

Stambeno poslovni objekat „Podgaj-Tekija“ kao i same stambene jedinice se odlikuju visokim evropskim standardima gradnje. Ugrađeni materijali, počevši od fasadnog sistema sa izvrsnim toplotno-izolacijskim svojstvima i kvalitetne vanjske stolarije do prvoklasnog hrastovog parketa i sanitarnih uređaja, garantuju budućim vlasnicima dugoročno zadovoljstvo kupovinom jedne od stambenih jedinica.

Sadržaj

Objekat ima stambeno-poslovnu namjenu. U funkcionalnom smislu podijeljen je u tri neovisne cjeline, garažnu, poslovnu i stambenu, koje su vertikalno povezane stepeništima i liftovima. Sastoji se od 90 stambenih i 6 poslovnih jedinica povrsine od 47 do 157 m2.

Parkiranje putničkih automobila riješeno je putem garaža, koji je projektovane na nivou suterena -1 i suterena -2 i suterena -3.

Poslovni dio objekta riješen je u prizemlju objekta, gledajući sa južne saobraćajnice.

Stambene jedinice nalaze se na sedam etaža i djelomočno u potkrovlju.

Stambeni dio objekta, riješen je kroz četiri nadzemne etaže, odnosno četiri kata, zatim djelomično u potkrovlju, djelomično u prizemlju i djelomično na nivou -1 i nivou -2. Pristup svim etažama riješen je zajedničkim stubištima u čijem sastavu se nalaze i liftovi. U svakoj lameli se nalazi jedno komunikacijsko (glavno) stepenište, jedno požarno stepenište te po jedan lift. Na karaktrestičnoj etaži pojavljuju se ukupno šest do osam stanova.

U konceptualniom smislu, radi se o tipičnoj kolektivnoj stambenoj zgradi, koja u svom sastavu ima u suterenskim dijelovima riješen stacionarni motorni saobraćaj, u prizemnom dijelu, nalaze se poslovni prostori, dok su spratovi namijenjeni za stanovanje.

Konstrukcija

U konstruktivnom smislu objekat je projektovan kao klasična građevina, čiju strukturu čini armirani beton. Dakle radi se o monolitnoj armirano betonskoj konstrukciji. Vertikalnu konstrukciju čine AB stubovi i zidovi. Horizontalna konstrukcija sastoji se od AB monolitnih punih ploča i greda, ramova. Ispunski zidovi riješeni su od opečnih proizvoda.

Krov

Krov objekta projektovan je kao kosi, sa blagim nagibom koji prati kosinu okolnog terena.

Zidovi

Zidovi su debljine 40, 30 i 20 cm. Zidovi u suhim prostorijama se malterišu mašinskim gipsanim malterom, dok se u vlažnim prostorima malterisanje vrši cementnim malterom. Zidovi se zatim gletuju te boje polidisperzivnom ekološkom bojom. Zidovi u garažnim prostorijama izvedeni su u natur betonu, te se boje bojom za beton sa svim potrebnim predranjama. U sanitarnim prostorijama zidovi se oblažu keramikom.

Zidovi između dva stana projektovani su kao sendvič zidovi za propisnom termikom i zvučnom izolacijom od 52 dB. Također zidovi stanova prema negrijanom prostoru, termički su izolovani.

Podovi

Podovi su projektovani kao plivajući sa završnom obradom zavisno od karaktera pojedine prostorije. Tako je u stanovima, osim sanitarnih čvorova, kao završni pod projektovan klasični parket. U sanitarnim prostorima i na balkonima i lođama projektovana je protuklizna keramika na fleksibilnom ljepilu.

Podovi hodnika na stubištima i komunikacijskog stepeništa projektovani su u kamenu.

Podovi garaža projektovani su u ferobetonu.

Fasada

Na objektu su primijenjeni savremeni i prirodni ekološki materijali. Uglavnom radi se termički izolovanim fasadama debljine 10 cm sa izvrsnim toplotno-izolaciskim svojstvima.

Otvori

Otvori se zatvaraju dijelom PVC šestokomormin profilom REHAU tipa GENEO. To je energetski najbolji sistem prozorskih profila s ugradbenom dubinom od 86 mm trenutno dostupan na tržištu. a dijelom aluminijskim profilima sa prekinutim termičkim mostom.

Projektovano je multifunkcinalno termoreflksno troslojno izo staklo sa Low-E efektom.

U skladu sa specifičnim funkcionalnim zahtjevima, ulazna vrata u stambeni prostor će imati posebne sisteme osiguranja sa posebnim bravama i mehanizmima za zaključavanje, te sa posebnim oblikom i materijalizacijom vrata.

Ulazna vrata u stanove, projektovana su kao protuprovalna, zvučno izolovana i otporna na požar. Unutrašnji otvori projektovani su u drvenoj stolariji.
Protivpožarna vrata

Cjelokupan projekat kao i mjere zaštite od požara su urađeni u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH. Protivpožarna vrata su postavljena na svakoj etaži kod protivpožarnog stubišta.

Vodovodna infrastruktura

Objekat će biti priključen na gradsku vodovodnu mrežu, u skladu sa saglasnosti javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Svaki stan će imati zasebno brojilo za mjerenje potrošnje.

Kanalizaciona infrastruktura

Objekat će biti priključen na gradsku kanalizacionu mrežu, u skladu sa saglasnosti javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija.

Instalacija jake struje

U objektu se predviđaju slijedeće instalacije jake struje:

• energetski niskonaponski priključak
• elektro-energetski razvod u objektu
• instalacije rasvjete
• instalacija gromobrana i uzemljenja

Instalacije slabe struje

U objektu su predviđene telekomunikacione instalacije.

Telekomunikacijski priključak

Objekat će biti priključen na gradsku telekomunikacijsku infrastrukturu, u skladu sa uvjetima propisanim od strane Telekoma.

Sanitarni uređaji, armature i dodatna oprema

U objektu je predviđena ugradnja sanitarnih uređaja i opreme visokog kvaliteta.

Infrastruktura

Objekat će biti u potpunosti opremljen primarnom infrastrukturom instalacija slabe i jake struje, vodovoda i kanalizacije, PTT instalacijama.

Termotehničke instalacije

Zagrijavanje stanova predviđeno je individualno za svaki stan putem razvoda centralnog grijanja i plinskog bojlera. Kao energent za zagrijavanje koristi se zemni gas.

Elektroenergetska infrastruktura

Elektroinstalacije obuhvataju instalacije jake struje i instalacije telefonije.

Cijena i rokovi izgradnje

Cijena od 2990 KM/m2 do 3500 KM/m2 sa PDV-om.

Kontaktirajte nas za sve informacije i obilazak same lokacije, gdje će te, uvjereni smo, prepoznati kvalitetu i sve prednosti ovog projekta !

Back to Top